Bushcraft og organisationer

Bushcraft og organisationer

Hvad har bushcraft med organisationer  og organisationsudvikling at gøre og hvad kan vi lære af naturen og i naturen? Det prøver jeg at give mit bud på herunder.

Det er onsdag formiddag. Tågen ligger tæt hen over Skæggeskoven ved Ry, hvor en flok instruktører fra Team Nord er i gang med at blive uddannet til bushcraftinstruktører. Det har været en kold nat – den første med nattefrost i marts måned, så man sidder omkring bålet og nyder en kop kaffe efter morgenmaden, inden at dagens program går i gang.

Det er et internt kursus, hvor underviseren er én af Team Nords ejere, Lars Nyhuus, og alle deltagerne er instruktører som arbejder for Team Nord. Team Nord er, som så mange andre, ramt af at samfundet er lukket ned, men bruger i stedet tiden til at kompetenceudvikle instruktørerne og gøre dem dygtigere. I går stod den på bl.a. navigation efter stjernerne og gåtur efter kort i mørket. I dag starter dagen med en snak om bål – både regler om hvor man må lave bål, men også hvordan man laver et godt bål. Derefter skal der bygges primitive bivuakker af de materialer man kan finde i skovbunden og senere på dagen skal de ud og finde ting i naturen som kan spises og som skal bruges i aftensmaden.

Umiddelbart er dette bare en kursusaktivitet, men hvis man træder et par skridt tilbage og ser på aktiviteten med lidt andre perspektiver, har den faktisk flere lag.

En kursusaktivitet er aldrig ”bare” et kursus, men samtidig en udvikling af de mennesker der er med til at skabe organisationen. Og da dette er et internt kursus, giver det også en synergi i forhold til, at de enkelte instruktører knytter tættere bånd og styrker deres relationer, så de arbejder bedre sammen når de står sammen med en kunde på f.eks. et bushcraftkursus, et kajakkursus eller en kanotur. Så derved er bygningen af en primitiv bivuak med til at skabe en bedre kvalitet i de produkter og ydelser som Team Nord leverer.

Kurset foregår naturligvis udendørs, ude i en skov, da det er et friluftskursus. Men havde det været et kursus i mødefacilitering, ville vi også benytte det udendørs rum, da det på så mange måder giver os et helt andet rum.

Mennesker bliver anderledes når vi er udendørs. Det, at der er luft og åbent op til himmelen, skaber en ro for de fleste. En ro som giver en anden samtale, end hvis vi sidder i et lokale indendørs eller er på Zoom. Der er efterhånden en del forskning der understøtter dette, men når man er til stede på sådan en onsdag i skoven, er det ikke nødvendigt med et forskningsprojekt for at få øje på hvad det er der sker, når vi er sammen udendørs: Vi trækker vejret dybere, der er bogstavelig talt mere ilt til hjernen og det udendørs rum giver anledning til, at vi gør os fri fra powerpoints og PC’ere. Vi bliver mere nærværende og det samme bliver de samtaler der foregår, fordi vi ser hinanden i øjnene og ikke stirrer på en skærm.

Endelig vil det, at kurset har fokus på, hvordan vi som mennesker kan leve i og bruge naturen på naturens præmisser, have en afsmittende virkning på den måde som vi generelt tilgår verden og den organisation, som vi er en del af. Når vi i Team Nord arbejder i og med naturen, har vi fokus på, at vi hele tiden gør det i balance med naturen. Vi arbejder i balance med det miljø som vi er en del af når vi løser opgaven eller gennemfører den aktivitet vi er i gang med.

I en organisation vil miljøet være de mange kollegaer vi har relationer til i hverdagen, men også de fysiske faciliteter som vi bruger til at løse vores opgaver med og i. Hvis ikke vi behandler hinanden ordentligt og konstant slider på vores relationer, vil det i sidste ende gå ud over miljøet –organisationen. Konkret kan det betyde, at den virksomhed vi er ansat i, bliver dårligere til at løse sine opgaver og levere de produkter de skal og dermed ikke er i stand til at overleve.

På samme måde med naturen. Hvis vi konstant slider på den og ikke er i den med respekt for den balance der er i naturen, så vil den med tiden forsvinde.

Tilbage til skoven, hvor deltagerne nu er i fuld gang med at bygge bivuakker af de naturmaterialer de finder i skovbunden. Der bliver delt viden og erfaringer og alle får noget med hjem. Solen begynder at bryde igennem tågen og det bliver endnu en god dag ”på kontoret”.