Outdoor = Friluftsliv?

Outdoor = Friluftsliv?

Outdoor har som begreb fået en væsentlig plads i det danske sprog. Vi bruger det alle sammen når vi gerne vil fortælle at ”det her er noget der foregår udendørs”. Men er det det samme som Friluftsliv?

Vi bruger selv begrebet Outdoor i Team Nord når vi laver “Outddor Cooking”, holder “Outdoorshow” i Silkeborg eller deltager i “Danish Outdoor Festival”. Silkeborg Kommune bruger det som brand i at være “Danmarks (selvudnævnte) Outdoor Hovedstad” og Outdoor365 bruger det når de for første gang holder det de kalder for “Danmarks Outdoor Festival” (ikke at forveksle med førnævnte Danish Outdoor Festival, som har eksisteret en del år efterhånden).

Slår man ordet op i Google oversæt, oversættes ”outdoor” med ”udendørs”. Men hvorfor siger vi så ikke bare ”udendørs”? Når man ser på de eksempler jeg kommer med, er det nok fordi vi lægger mere i det end bare ”udendørs”, for det vil være en anelse skørt at kalde sig Danmarks Udendørs Hovedstad og at holde en Udendørs Festival (for det er de fleste festivaller vel).

Outdoor-begrebet har taget sit indtog i det danske sprog i løbet af de sidste 5-10 år og især de sidste 3-5 år er det begyndt at fylde meget mere, da det for mange handler om og dækker over de aktiviteter som vi laver udendørs. Det er nok den generelle holdning, at outdoor har overtaget det der ligger i begrebet “Friluftsliv”, men det kunne jeg godt tænke mig at udfordre, da friluftsliv for mig indeholder nuancer i forhold til outdoor, som gør, at der er en væsentlige forskel.

Det er min generelle oplevelse, at når folk bruger begrebet outdoor, er det typisk tæt koblet med en aktivitet vi laver udendørs i naturen. Det kan være kajak, MTB eller en vandretur i skoven. D.v.s. at det dækker over noget som vi, som mennesker, gør i naturen. Det er naturen som bliver ”platformen”, som vi bruger til rekreative formål, til underholdning og til oplevelser. For mig at se, gør italesættelsen, at naturen bliver noget der kan/skal bruges og som er til for, at vi kan få et sundere og mere aktivt liv. Det er der, som udgangspunkt, ikke noget galt i og der er ingen tvivl om at naturen er ideel til netop det.

Tager vi i stedet begrebet friluftsliv, så har det for mig en lidt anden vinkel også. Vi taler stadig om livet i det fri, at være til stede i naturens rum og bruge naturen som rum for aktiviteter. Men samtidig er det også min oplevelse at begrebet friluftsliv lægger op til en balance mellem os som mennesker og naturen. Vi skal leve i naturen og i det ligger der også, at vi skal leve med naturen.

En af de værdier der følger med, når man tager en friluftsvejlederudannelse ved VIA University College i Viborg, kommer fra traditionerne i det nordiske friluftsliv: Vi må gerne være i og bruge naturen men vi skal undgå at sætte spor og derfor være i naturen på naturens præmisser. Samtidig handler friluftsliv mere om at opleve naturen, end det handler om at være aktiv i naturen – men man må gerne være aktiv imens man oplever naturen. For mig betyder det f.eks., at når vi padler i en kano, handler det om at bevæge os hen til steder, hvor vi kan opleve naturen på en anden måde, end vi kan på land. Opleve stille at flyde gennem vandet og komme helt tæt på dyrene. Det handler for mig ikke om at køre hurtigt ned ad bakke på en MTB eller løbe ”Dirty Trail”, men om at løbe alene i skoven med et kort i hånden og komme steder hen, væk fra stierne, hvor jeg kommer helt tæt på naturen – imens jeg får sved på panden.

Når nu Silkeborg Kommune sætter rammen for en Outdoor Festival, hvor vi kan prøve outdoor aktiviteter (hvis vi har købt et armbånd), så tænker jeg, at konceptet desværre i højere grad kommercialiserer naturen igennem outdoor-begrebet. Når der bliver opstillet en ramme som ligner det, vi kender fra forlystelsesparker, så fremmer det den grundlæggende tankegang og værdi der handler om, at naturen er en platform for os mennesker, som vi kan bruge til vores rekreative formål i højere grad end, at vi skal bruge naturen på naturens præmisser.

Jeg siger ikke, at vi som virksomhed ikke må lave aktiviteter i naturen og tage penge for det, men når vi gør det, skal vi tage et ansvar og lære hinanden at tage hensyn til naturen. Samtidig skal vi skabe en nysgerrighed så folk ønsker at komme tættere på naturen og opleve den på nye måder og på den måde blive dygtigere til at leve med naturen og passe på den.

Som virksomhed skal vi naturligvis tjene penge, men samtidig vil vi også gerne gøre naturen til et sted for alle – et sted som man ikke behøver at betale for at bruge og et sted som alle tager et ansvar for at bevare. Det er derfor vigtigt for os som virksomhed, at vi hele tiden gør de mennesker, vi har som kunder, klogere på naturen og deres relation til naturen. Hvis vi skal udleve værdierne i begrebet friluftsliv, skal vi ikke gøre naturen til et ”tivoli”, som man kan prøve når man køber et armbånd. Vi skal gøre folk kompetente til selv at være i naturen og så kan de bruge os, når de har brug for ekspertise og når de har brug for at blive dygtigere til at være i naturen.

Man kan kort sige, at vi i Team Nord har Outdoor produkter som vi leverer på et fundament af værdierne i nordisk friluftsliv med udgangspunkt i vores motto…

LEARNING BY NATURE!