Bæredygtighed og friluftsliv

Bæredygtighed og friluftsliv

Jeg har lige deltaget i en ”bæredygtighedskonference”; Sammen om grønne oplevelser, som gav anledning til nogle refleksioner omkring bæredygtighed og friluftsliv og hvordan det kan hænge sammen. Bæredygtighed handler i bund og grund om, at vi, i alt hvad vi gør, skal tænke ind, at vi kun har én klode. Så når vi bruger ressourcer, skal vi gøre det bæredygtigt. Det er i hvert fald den mest almindelige indgangsvinkel, da det handler om de meget håndgribelige ting, såsom den mad vi spiser, de ting vi bruger og køber, vores elforbrug, vandforbrug og hvordan vi sorterer vores affald.

Men på konferencen, som var arrangeret af Aarhus Kommune, VisitAarhus og Aarhus Universitet, fik vi også sat fokus på de sociale og kulturelle aspekter af bæredygtighed. Det der handler om hvordan vi skaber rum for, at vi som mennesker, skaber bæredygtige relationer, både mellem mennesker og til naturen omkring os.
Det lyder umiddelbart lidt langhåret – men hvis man tager udgangspunkt i det nordiske friluftsliv, giver det egentlig god mening – altså den del der handler om relationen mellem mennesker og naturen. Bæredygtige relationer mellem mennesker, er et omfattende område som fortjener sit eget blog-indlæg.

Vi har som mennesker levet i balance med naturen i mange tusind år. Det er først de sidste par hundrede år, efter at industrialiseringen for alvor tog fart, at den balance begyndte at blive udfordret. Fra at naturen var en naturlig del af vores hverdag – også i vores daglige arbejde – blev den til en naturlig ressource og et rekreativt område, som skulle, eller rettere skal, dække vores behov for at dyrke vores interesser, sport og have et aktivt fritidsliv.
I den bølge blev grundlaget for det nordiske friluftsliv skabt og en større fokus på hvordan vi, som mennesker, i højere grad kan være i naturen på naturens præmisser og derved skabe en bæredygtig balance mellem os mennesker og naturen.

For at sætte tingene lidt i perspektiv, er her en model, som er udviklet af Søren Andkjær og kaldes “kategorier i moderne friluftsliv” – og jeg har tilføjet et par farvede cirkler. Modellen giver et perspektiv på, at vi har forskellig motivation for at være i naturen.

Én af de dominerende motivationer i dag er sundhed og fysisk aktivitet, det som vi måske i hverdagen kalder for outdooraktiviteter. Det er hér vores fokus er på at præstere fysisk, mere end at være til stede i naturen – men aktiviteten foregår i naturen, fordi det er en god platform til dette. Måske er den primære fokus hér på egne behov – ikke naturens.
Bevæger vi os op i højre hjørne af modellen vil det i højere grad handle om at være til stede i naturen og i balance med naturen. Det er hér de grundlæggende værdier i nordisk friluftsliv kommer til udtryk – det som mange af os nok vil betegne som ”det rigtige friluftsliv”. Måske er det hér at vi i højere grad har fokus på bæredygtighed?

Noget af det som jeg diskuterede med nogle af de andre deltagere på konferencen, var den kultur vi som virksomheder og aktører indenfor friluftsliv har pligt til at skabe. En kultur der understøtter, at vi som mennesker tager et ansvar for den natur, der er omkring os og bruger den på en bæredygtig måde. Vi må og skal bruge naturen, da den har så mange positive effekter på os mennesker, både individuelt og socialt. Men hvis vi, som virksomheder eller privatpersoner, slider på naturen og bruger den på en måde så den ikke kan regenerere, så forsvinder naturen stille og roligt. Dette vil have store konsekvenser for vores miljø og klima og for os som mennesker.

Det er hér, at de grundlæggende værdier fra det nordiske friluftsliv kommer ind i billedet. Den kultur og de værdier der ligger i den tilgang til friluftslivet understøtter bæredygtighed og er med til at skabe et tættere forhold mellem naturen og os som mennesker.
Det at have fokus på, at man ikke må sætte spor når man færdes i naturen og at man behandler dyr, planter og træer med udgangspunkt i, at de har lige så stor ret, eller måske større, til at være her end vi mennesker, skaber helt naturligt en balance mellem mennesker og natur – en naturlig bæredygtighed.

Hvordan vi så konkret gør det, er det store spørgsmål. I første omgang handler det om, at vi skal ud i naturen og få et forhold til naturen. Vi skal stå af MTB midt ude i skoven og tage ”musikpropperne” ud af ørerne når vi løber og nyde naturens lyde og stilhed. Vi skal turde bringe vores møderum ud i naturen og mærke hvordan frisk luft giver os ny energi og perspektiver. Vi skal lære hvad naturen er; hvad hedder træerne, hvordan lever de sammen og hvorfor står lige netop de træer lige hér.

Som virksomheder der arbejder med friluftsliv, skal vi være bedre til at tænke læring ind i vores arrangementer. Vi skal ikke ”bare” lave teambuilding i naturen – vi skal også give deltagerne viden om og oplevelse af naturen med hjem. Vi skal være med til at skabe en større bevidsthed, glæde og ejerskab til naturen. Vi skal være med til at ændre holdningen om, at naturen er til for vores skyld til, at naturen og mennesker skal leve i balance sammen.

Vi skal skabe lysten til at tage ansvar for, at vi kan fastholde den natur vi har i dag og gerne gøre den endnu bedre.

I Team Nord skal vi leve op til vores værdier – Friluftsliv, Læring og Professionalisme – og vores motto:

LEARNING BY NATURE