PEOPLETOOLS PROFILVÆRKTØJER

The Nature of People

PeopleTools er navnet på et sæt erhvervspsykologiske Profil- og Procesværktøjer til rekruttering og udvikling, som bidrager til at gøre HR-processer vidensbaserede og værdiskabende for virksomheden.

PeopleTools’ værktøjer anvendes til at blive klogere på det enkelte menneskes natur og personlighed og sætte dette i relation med de andre mennesker i organisationen – i teamet.

Når virksomheder anvender et sammenhængende system af værktøjer i stedet for et antal helt forskellige værktøjer, får medarbejdere og ledelse et fælles sprog for en række processer. Når de samme begreber og sprog anvendes i forbindelse med eksempelvis rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling osv., giver det en synergi, hvorfor virksomheden simpelthen får langt mere ud af deres HR-processer.

I Team Nord Business anvender vi primært Person-, Leder- og Samarbejdsprofilen, men kan naturligvis hjælpe med at designe et samlet system for jer.

PeopleTools’ Testtyper

PeopleTools’ Personprofil – Big 6, Samarbejdsprofil, Teamroller, 2nd opinion samt Lederprofil (360°) er alle personlighedsprofiler til måling af en række adfærdstræk, der afspejler en dynamisk opfattelse af den menneskelige personlighed. Personligheden er ikke noget én gang bestemt/givet, men dannes og udvikles gennem en livslang proces i samspil med de givne rammer: Omgivelserne, socialt og kulturelt.

Profilværktøjet er grundlag for dialog med fokuspersonen om dennes reaktionsmønster. Tilbagemeldingen afdækker indbyrdes sammenhænge mellem personfaktorerne og vil således bidrage til et nuanceret billede af den grundlæggende personlighedsstruktur til gavn for fokuspersonens personlige udvikling og jobmæssig resultatskabelse.

Læse mere om PeopleTools profilværktøjer på www.peopletools.dk